OSMTH – Knights Templar International:

“V pomoč človeštvu na romanju skozi življenje”

     NAŠA VIZIJA

Danes, OSMTH – Knights Templar International dela za svet, v katerem:

 • je konstruktivni dialog med veroizpovedmi, kakor tudi med verujočimi pozamezniki in narodi, izpeljan v miru, z medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem;
 • so posvečeni kraji kristjanov, in ostalih verskih skupnosti, spoštovani, zaščiteni, in jih romarji lahko varno obiskujejo;
 • se prizna in ceni predanost, velikodušnost in poštenost vseh akterjev človekoljubne pomoči, ki naj svoja dela opravljajo etično in brez strahu pred diskriminacijo;
 • človekoljubje, uslužnost, predanost in poštenost povzemajo temeljna in najvišja načela viteštva in osebnih življenjskih pravil ter se širijo v družbo; in
 • je prispevek Templjarjev, srednjeveških in modernih, zlasti na področjih kmetijstva, gradnje, transporta, obrti, zdravstva, financ, medverskih zadev, diplomacije in človekoljubja, dobro raziskan in v javnosti splošno razumljiv

NAŠA PRIZADEVANJA

 OSMTH – Knights Templar International si prizadeva postati moderna organizacija, ki bi se lahko bila razvila iz srednjeveškega Reda, če bi ne bil njegov zgodovinski razvoj prekinjen.

Kakor tudi drugi redovi, ki temeljijo na križarski tradiciji, smo se tudi mi že pred časom preusmerili  z vojaških na humanitarne, kulturne in mirovne naloge, in v svojih članih vidimo kristjane, ki spoštujejo vrednote vseh drugih veroizpovedi, kakor tudi neverujočih.

Današnji Templjarji si s kolektivnim delom in vzgledom posameznika prizadevajo, da bi v današnjem modernem svetu veljali viteški ideali in pravila krščanskega življenja navdihnjena z zapuščino Svetega Bernarda iz Clairvauxa, duhovnega očeta srednjeveškega Reda.

Naš moderni Red se drži tudi načel, ki jih je sprejela Velika Skupščina Reda v Parizu leta 1841, in sicer:

 • članstvo je odprto za kristjane vseh skupnosti, ne glede na družbeni položaj;
 • smo transparentna, demokratična in apolitična organizacija;
 • člani so dolžni zagovarjati mir in človeško dostojanstvo;
 • naše humanitarno delo je namenjeno vsem pomoči potrebnim

NAŠE DELOVANJE

OSMTH – Knights Templar International, s svojimi ustanovnimi Velikimi Priorati, ki delujejo na lokalnem in nacionalnem nivoju, opravlja tudi mednarodne programe po vsem svetu, in sicer:

 • prizadevanje za dialog z in med Abrahamovimi verami (judovstvo, krščanstvo in islam) in ostalimi veroizpovedmi, z namenom boljšega razumevanja in večje strpnosti;
 • pomoč in podpora krščanskim skupnostim v Sveti Deželi in drugod po svetu, kadarkoli so ogrožene njihove človekove pravice;
 • sodelovanje in razumevanje med zahodnimi in vzhodnimi krščanskimi skupnostmi;
 • kot nevladna organizacija priznana od Združenih Narodov, podpiramo Organizacijo Združenih Narodov in druge mednarodne civilne organizacije z aktivnim sodelovanjem v programih podpore ob katastrofah, humanitarne pomoči, vzpodbujanja mira in razvoja, s spoštovanjem do vseh ljudi.