siegel02

Mi,
ki imamo svobodo izbire, iz katarze ognja,
ki je žrtvoval Jacquesa de Molaya,
nameravamo izpovedati vero,
ki je niso mogli zatreti ne grmada ne stoletja:
zavedamo se
dediščine, ki smo jo iz daljne preteklosti prejeli
zaradi žrtvovanja mnogih;
prepričani smo
o enotnosti človekove identitete in njegove sposobnosti,
da nasprotuje in izniči vsa zla dejanja;
odločeni smo,
da temelji prave templjarske družbe
ležijo v krščanskih vrednotah,
v načinu življenja in solidarnosti
brez razlikovanja na podlagi rase, spola,
veroizpovedi, političnega ali moralnega prepričanja
ter gospodarskega ali socialnega položaja;
zavezujemo se
oblikovanju prave templjarske družbe,
v kateri so načela Pravila,
ki ga je oblikoval naš prvi učitelj, Hugues de Payen,
in spremenil Sv. Bernard Clairvaujski,
odobril cerkveni zbor v Troyesu
in priznal papež Honorij ll.,
v celoti izpolnjena
v nasprotju z barbarstvom nestrpnosti,
rasizma in arogantnosti oblasti;
prispevamo
k vzgajanju obnovljene aristokracije duha,
oblikovanju in napredovanju človeka,
v imenu krščanskih vrednot strpnosti in miru,
ki nad mejo idej naredijo vse enake,
pod katerim koli nebom in na katerem koli zemeljskem površju.

OSMTH Slovenija

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM