PRECEPTORAT

Preceptorat se ustanovi na področju, kjer še ni zadostnega števila polnopravnih članov za ustanovitev Komende. Ko Preceptorat doseže zadostno število polnopravnih članov postane Komenda. Vodi ga Preceptor.

KOMENDA

Komenda je osnovna templjarska enota. Sestavljajo jo postulanti, vitezi in dame. Vodi jo Komtur oz. Poveljnik. Komenda je pri svojem delovanju samostojna.  Podrejena je višji entiteti na lokalnem nivoju.

PRIORAT

Sestavljajo ga komende na določenem večjem lokalnem območju.

VELIKI PRIORAT

Je nacionalna entiteta na področju ene države. Je polnopravna članica mednarodnega združenja OSMTH z volilno pravico. Na področju ene države je lahko samo en Veliki priorat.