Templjarska akademija Slovenije je namenjena neformalnemu izobraževanju na področju vseživljenskega učenja na vseh področjih.

Templjarska akademija Slovenije

 

Templjarska akademija Slovenije je civilna organizacija, ki si prizadeva za oblikovanje in razširjanje vrednot v družbi, in sicer z organizacijo poljudnih predavanj z različnih področij znanosti, s predstavitvijo novih zgodovinskih virov in  sodobnih resnic ter s preučevanjem različnih tradicij, povezanih z medverskim in kulturnim dialogom. Cilj te ustanove je vzpodbuditi razmišljanja o človeku in njegovi umestitvi v sodobni prostor z različnih zgodovinskih, antropoloških, socioloških zornih kotov ter z vidika razvoja tehnologije kot tudi poslanstva in osebnostne rasti posameznika v družbi. Tako je v dosedanjih prizadevanjih predstavila v različnih krajih Slovenije (Ljubljana, Murska Sobota, Ljutomer) nekaj zanimivih predavanj o zgodovini in pomenu templjarjev ter motivacijsko predavanje priznane terapevtke o bioenergijah.

Templjarska akademija Slovenije povezuje znanstvenike in druge strokovnjake, ki na različnih področjih, od humanistike do naravoslovja, s svojim znanjem in zgledom ter s svojim poslanstvom sooblikujejo in osveščajo pomen človeka in njegove vloge v različnih razsežnostih njegovega delovanja. Na ta način si prizadevajo za ustvarjanje in sooblikovanje boljšega medkulturnega dialoga, medčloveških vezi ter osebnostne rasti posameznika v današnjem svetu.

 

PROGRAM 2018:

Dr. Gorazd Andrejč,  Zunanji sodelavec Woolf Institut, Cambridge:

Krščansko-islamski odnosi: miti, zgodovina in sodobnost

Tomaž Brilej, dipl. org, preceptor OSMTH Roža življenja:

Skrivnost portugalskih templjarjev

Mag. Peter Babarović, Agencija POTI, delavnice za osebnostno rast, vodenje in  menedžment:

Kaj bi morali vedeti o sebi, pa nas tega niso naučili v šoli

Ljudje smo sami kreatorji svojega uspeha

 

Datumi, lokacije  in vabila za predavanja bodo na voljo mesec dni pred izvedbo na TA Slovenije.

Vabljeni!

 

Dr. Gorazd Andrejč

 Krščansko-islamski odnosi: miti, zgodovina in sodobnost

Odnosi med kristjani in muslimani imajo dolgo in pestro zgodovino. V predavanju se bom najprej posvetil nekaterim pomembnim obdobjem krščansko-islamske zgodovine v Evropi ali na evropskem obrobju (denimo islamska vladavina v srednjeveški Španiji, križarske vojne na Bližnjem Vzhodu, ter zgodnje-novoveški Balkan). Ta obdobja – mnogokrat reinterpretirana, predrugačena, pogosto popačeno predstavljena – so postala sestavni del široko sprejetih mitov, ki vplivajo na krščansko-muslimanske odnose še danes: islamske predstave o evropskih kristjanih, evropski krščanski miti o islamu in muslimanih ter evropske mitologizirane predstave o lastni civilizacijski identiteti.

V drugem delu predavanja bomo obravnavali današnjo situacijo v različnih delih Evrope. Primerjali bomo položaj muslimanov v Veliki Britaniji in Sloveniji, vlogi civilne družbe ter pravnega sistema pri urejanju verske pluralnosti v obeh državah ter stanji krščansko-islamskega dialoga v obeh družbah. Zaključil bom z razmislekom o napetosti, pa tudi doseganju ravnovesja, med dvema evropskima ’civilizacijskim težnjama’: težnji po pristni verski svobodi in spoštovanju le-te tako v življenju posameznikov kot skupnosti ter težnji po ohranjanju evropske identitete, tradicionalno povezane s krščanstvom in razsvetljenstvom, v današnjem času.

Dr. Gorazd Andrejč je raziskovalec na Oddelku za filozofijo univerze v Mariboru in Von Hügelovega inštituta na Kolidžu Sv. Edmunda univerze v Cambridgu ter zunanji predavatelj na Woolf Institutu v Cambridgu. Njegova nedavno izdana knjiga Wittgenstein in medversko nestrinjanje (izšla pri založbi Palgrave MacMillan) uporablja filozofijo Ludwiga Wittgensteina z namenom boljšega razumevanja medverskih nestrinjanj in medkulturne komunikacije.

Letos pomladi Dr. Andrejč na Woolf Institutu v Cambridgu poučuje tudi spletni kurs Medversko razumevanje danes.

 

 

Tomaž Brilej

 Skrivnost portugalskih templjarjev

V predavanju bodo predstavljene novejše ugotovitve o času in kraju nastanka viteškega reda templjarjev. Podrobneje bo podan vpogled v zgodovino Portugalske, ki je bila prva ustanovljena nacionalna država v Evropi, in njene globoke povezave z vitezi templjarji.

Vloga ključnih zgodovinskih oseb, ki so bile tako ali drugače povezane s templjarji, hkrati pa tudi nacionalno in rodbinsko medsebojno povezane, bo prikazana v novi, do sedaj še ne znani luči. Za konec bodo predstavljene tudi ugotovitve o tem, kaj se je s templjarskim redom dogajalo na Portugalskem po njegovi nasilni ukinitvi v Franciji.

Tomaž Brilej je po poklicu dipl. organizator – menedžer in je diplomiral na programu Organizacija in management informacijskih sistemov Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Za sabo ima več kot 19 let izkušenj z razvojem programske opreme. Zaposlen je v podjetju SAOP d.o.o., kjer kot vodja razvoja kakovosti programske opreme skrbi za kvaliteto vseh programskih rešitev v podjetju.

 V prostem času se posveča raziskavam s področja zgodovine, v zadnjih letih predvsem vsemu, kar je povezano z redom vitezov templjarjev. Je tudi preceptor templjarskega viteškega reda OSMTH in vodja preceptorata Roža življenja v Ljubljani. Ker ima družinske povezave v Braziliji, ga močno zanimajo tudi zgodovina Portugalske in njene povezave z Brazilijo  kot tudi z vitezi templjarji.

 

 

Mag. Peter Babarović

 Kaj bi morali vedeti o sebi, pa nas tega niso naučili v šoli

Ljudje smo sami kreatorji svojega uspeha

 

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se vprašali Pa zakaj se to dogaja ravno meni?

Kaj če bi vam povedal, da prav vsaka situacija samo JE, mi pa smo tisti, ki jo oblikujemo?

Večina ljudi v življenju išče krivca za stvari, ki se jim dogajajo zunaj njih – v državi, občini, drugih ljudeh ipd. Za težave obtožujejo druge. Pozabili pa so na najpomembnejšega “krivca” – njih same. Ljudje smo namreč tisti, ki sprejemamo odločitve v življenju.

Nimamo pravice spreminjati drugih ljudi, imamo pa pravico izbire: s teboj se ne bom družil, ti boš moj prijatelj, ti boš moj poslovni partner, ti boš moja žena (mož) ipd. – seveda če se tudi druga oseba s tem strinja. Na takšen način nehamo biti žrtev v življenju.

Kajti ne glede na to, kar se nam dogaja, krojimo svojo usodo skozi odločitve, ki jih v življenju sprejemamo.

Kako izbrati svojo pot, kako vzeti življenje v svoje roke? Kaj je tisto, kar določa naše vedenje? Kaj storiti takrat, ko mislimo, da ni več poti?

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorilo predavanje, kjer boste spoznali, da ste sami kreatorji svoje usode in da so škarje in platno v vaših rokah, na vas pa je, da oblikujete takšno umetnino, ob kateri bo zaigralo vaše srce.

Mag. Peter Babarović Je učitelj, coach ter trener poslovnih delavnic za osebnostno rast, vodenje, časovni menedžment, sestanke, komunikacijo, prioritete in postavljanje ciljev v sklopu Agencije POTI. Prav tako je učitelj borilnih veščin: japonskega Iwama Aikida in ruske Systeme. V lasti ima ekološko trgovino z lastno blagovno znamko. Je oče samohranilec dveh sinov.